Helhed køreplan

Justere dit indre kompas

Warning

The Danish version below is a rough translation using Google translate. My apologies to all Danish native speakers who will either laugh or wince as they read this. If you feel called to help me polish the texts, please contact us at contact@yggdrasil-wholeness.com. I love creative partnerships and co-writing.

Many thanks, Nicky

Transformationsrejser mod Helhed beskrives ofte som, at træde ind i ukendte områder, uden kort og sædvanlige holdepunkter, så vi kan lytte til den gryende fremtids hviskende og møde vores højeste Selv. Pointen her er, at omdanne forældede mønstre og undergå en opgradering af vores operative system, der fører til en fuldstændig fornyelse af hele vores system (fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt).

At anerkende og slippe af med forældede strategier

Kognitiv psykologi har gentagne gange bevist, at hvis vi træder ind i en ny situation med de samme rammer som før, vil vi ende med at genskabe den gamle. Derfor opfordringen til at træde ind i tomhed, hoppe ind i et hulrum og til tider kan det faktisk føles som at dø. Hvem er jeg uden min sædvanlige make-up og accessoires? Hvad vil der ske for mig, hvis jeg slipper for, hvad jeg anser for at være en del af min iboende personlighed? Hvem er jeg uden mine scripts? Hvordan kan jeg relatere til andre uden mine historier?

At anerkende behovet for struktur

Hvis vi er opmærksomme på vores oplevelser her og nu – uanset hvor ubehagelig og smertefuld – vil vi få en bedre forståelse af vores operative system og hvor forældet det er. Invitationen til at give slip på gamle strukturer og rammer er afgørende. Det betyder ikke, at vi skal opgive alle former for struktur. Hvis vi gør det, kan vi ende op som en hullet båd, drivende rundt på et vildt og oprørt hav, uden at kunne finde en frelsende havn. Vores sind er et meget kraftfuldt livsnavigationssystem. Hvis vi overlader det sig selv, kan det blive hensynsløst og vildt. Vi skal tilpasse vores sind og gøre det til trofast tjener for vores sjæls formål. Vores sofistikerede og højt udviklede hjerne har brug for at arbejde og trives, når den får enkle og udfordrende opgaver. Det er her, hvor en Helheds køreplan kommer til nytte.  Det vil understøtte modning af personlighed og ego strukturer, og bidrage til at give visdom indenfor. Den transformerende rejse involverer at træde ud af personlighedens små fortællinger for at omfavne helheden af, hvem vi virkelig er, det Hellige Selv.

Skiftet fra intentioner til invokationer

For at opgradere vores operative system og nulstille vores livskoordinater – undgå den formålsløse vandring omkring de ukendte områder – har jeg designet en metode, der tilskynder til omorientering og identificerer handlinger, der hjælper os med at holde sig tilpas med vores indre følelse, forbinde til det hele selv og forblive i livets strømning. Fra en blank skabelon og tegning af intuitive værktøjer vil vi sammen forme din rejse og give dig nye lejer til at udforske det ukendte fra et andet perspektiv.

Kerneprincippet bag en helhedsplan er at gøre alt dette fra et sted for kreativitet og åbenhed i stedet for fra et sted med reaktivitet og beskyttelse. I mange år har jeg arbejdet med hensigter og bekræftelser ved hjælp af målteori og tilgangs- / undgåstrategier for at øge indbygget motivation og selvværd. Jeg blev klar over, at tilgangen desværre er meget resultatorienteret og kan føre til selvkritik, når de forventede resultater ikke sker, idet vi tager os i en ond cirkel med selvtillid og selvpølelse, der vil påvirke vores selvværd dybt. Intentioner og livsmål bliver derefter endeløs to-do lister, der kortlægger et uopnåeligt sted, hvor vi vil være sikre og glade, og føre til destination afhængighed. Denne tilgang er meget kontrol-fueled og bringer overfladetroer baseret på årsagseffektbetingelser (hvis jeg … derefter …). Som om jeg kan overvåge, måle og styre livets strøm! Så min første indsigt har været at gå ud af traditionel intensiv orienteret livscoaching og at åbne mere for mysteriet om liv og intuition. Dette kan gøres ved at forpligte sig til at påberåbe sig det allerhøjeste for os selv end at falde i fælden for at slå os op ved løbende at hæve de forventninger, vi sætter på os selv.

Opsætningen

Kortlægningen begynder ved at præcisere dine væsentlige værdier (eller formål i livet) og de områder i dit liv, der er åbne for forandring. Sammen vil de danne grundlaget for den nye ramme og placeres midt i køreplanen. Derefter arbejder vi i en intuitiv og åben dialog på inddragelser på sjælniveau for hvert område og ser på både de tilgængelige personlige ressourcer og de begrænsninger, der måtte opstå. Udpakning af de forskellige områder hjælper med at danne de personlige invokationer, der fungerer som nye lejer til dit livsnavigationssystem og kan så bruges i kontemplative praksis som bøn og / eller meditation. Endelig ser vi på mulige næste skridt og handlinger i overensstemmelse med dit formål i livet og områder af potentiel transformation.

I stedet for at stræbe efter at liste over intentioner og ønskelige resultater, vil udfoldelsen af ​​dit helhedskart ske, når du legende engagerer dig med flere intuitive værktøjer. Tillad dig selv at blive overrasket og at møde det uventede ved at plukke kort og nemt at trykke på den overflod af information, der er tilgængelig altid og til enhver tid.

Det meste justeringsarbejde vil uundgåeligt komme med stærke modstand mod ændringer og spændinger, da vores nervesystem går gennem en om kalibrering. Helhedsplanen hjælper os med at holde på rejsen, forpligte sig til selvpleje og udøve kunsten til påkaldelse.

Flere oplysninger om processen her: Min konto på engelsk for at udarbejde en helhedsplan for 2019.

Pris

Prisintervallet er mellem 650,00 og 4’000,00 DKK afhængigt af hvor lang tid vi bruger til at kortlægge din helhedsplan og dybden, som du vil udforske.

Sessioner kan være ansigt til ansigt eller online, min præference er ansigt til ansigt, så du kan vælge kortene i de forskellige dæk og pakker, jeg bruger. Jeg kører også workshops med en lille samling af mennesker, der arbejder sammen om at afsløre deres køreplan.

Jeg kan medtage grafiske illustrationer i din helhed køreplan, hvis det føles nyttigt til visualisering af dine nye retninger. Se eksemplerne nedenfor.